Yrittäjävetoisena siivousliikkeenä olemme pystyneet pitämään työn laatutason hyvänä,
palvelut joustavina ja työmotivaatio on korkealla.